Strakstiltak med positive effekter på trafikken

25. april 2024 | Aktuelt
Telenor (11)

Deler av fjoråret var preget av debatt og avisoverskrifter om trafikkutfordringer på Kokstad. Ifølge eiendomsaktører og virksomheter har strakstiltakene som ble innført gitt gode effekter for de ansatte og besøkende til området.

– Omskiltingen av rundkjøringen i Birkelandsskiftet og det nye kjøremønsteret har gitt positive effekter. Men det er viktig å følge utviklingen tett og eventuelt gjøre flere tiltak forløpende. Kokstad er i rivende utvikling og infrastrukturen må utbedres parallelt, sier Ole Peter Duus.

Han er en av eierne i Stadsporten, en stor eiendomsaktør på Kokstad og som engasjerer seg i videreutviklingen av området.

Kokstad er regionens største næringsområde og huser rundt 10 000 arbeidsplasser i 350 virksomheter. Området er også i betydelig utvikling, eksempelvis med nye boligprosjekter og næringsbygg som huser stadig flere bedrifter og handels- og serviceaktører.

– Dette er udelt positivt, men i fjor tettet trafikken seg til, spesielt på ettermiddagen da tusenvis av mennesker skulle hjem omtrent samtidig. Det er bra at offentlige instanser virker å se behovet for både kortsiktige og langsiktige tiltak. God infrastruktur er en forutsetning for at Kokstad kan spille nøkkelrollen for plasskrevende virksomhet og videreutvikling, sier Duus.

Porsche Center Bergen er blant aktørene som merket trafikkutfordringene på kroppen.

– Strakstiltakene har hatt effekt. Det er fremdeles kødannelse, men vi opplever at det er en bedre flyt enn før, sier daglig leder Ronny Sunde.

Han får støtte av Frydenbø Eiendom, som gjennom det deleide selskapet Frydenfalch har eiendommer på Kokstad.

– Vi er fornøyde med at våre bekymringer rundt trafikkutvikling er blitt tatt tak i og merker godt at strakstiltakene som er gjennomført har ført til en betydelig bedre trafikksituasjon. Nå ser vi frem til enda bedre løsninger for også ivareta fremtidens behov på Kokstad, sier Christine Flataker Johannessen, CEO i Frydenbø Eiendom.

Aktuelt