Eiendommer på Kokstad

På Kokstad er det 125 eiendommer for kontor, bolig, lager, handel, industri, hotell og restaurant på totalt nesten 500 000 kvm. Se noen av dem her og ta gjerne kontakt med eiendomsaktørene direkte.

Kokstad Stasjon – Eikerinden

Boligprosjekt med unikt trivselskonsept og mange fellesfordeler

133 boenheter fordelt på syv bygg

Kokstad stasjon – K23 Prosjekt A

Utviklingstomt regulert for næringsbygg, forretning, boliger og hotell

14.000 kvm. Per i dag utleid til parkeringsformål

Kokstadflaten 19a

Lager, butikk og kontor

1659 kvm totalareal

Kokstaddalen 23

Bilvirksomhet

4250 kvm totalareal

Kokstadflaten 35

Kontor

25 000 kvm totalareal

Kokstadvegen 41

Kontor

30 000 kvm totalareal

Kokstadflaten 19b

Kontor/lager/logistikk

2100 kvm totalareal

Kokstadflaten 36

Kontor/handel/tjenesteyting

5300 kvm totalareal

Kokstadflaten 31

Kontor

3000 kvm totalareal

Kokstadflaten 5

Kontor/lager

3900 kvm totalareal

Kokstaddalen 35

Kontor/lager

5050 kvm totalareal

Kokstaddalen 5

Lager/produksjon/verksted

7950 kvm totalareal

Kokstaddalen 7

Kontor/handel/produksjon/lager/logistikk

Kombinasjonslokaler/verksted/parkering/undervisning/arrangement

Byggetrinn 1: 4500 kvm

Byggetrinn 2: 4000-8000 kvm

Ytrebygdsvegen 215

Kontor

32 000 kvm totalareal

Om Kokstad-samarbeidet

Kokstad-samarbeidet driver langsiktig omdømmebygging av området som attraktiv lokasjon for næringsliv, boliger, handel og aktiviteter. Deltakere i samarbeidet er så langt Brødrene Ulveseth Eiendom, Kokstad Næringspark, Stadsporten, Frydenbø Eiendom/BHG Eiendom, West Coast Invest, Bergensgruppen, Odfjell Eiendom og Zurhaar.