Lavere leiekostnader og CO2-utslipp i Kokstadflaten med innovativ byggteknologi

29. november 2023 | Profiler, Aktuelt
Featured

– Som et fremoverlent eiendomsselskap er det naturlig å satse på fremtidsrettet teknologi for å redusere CO2-utslipp og kostnader for leietakerne, sier Thomas Taklo.

Han er daglig leder i Bergensgruppen, som blant annet eier Kokstadflaten 19a og b. Selskapet har nylig inngått et samarbeid med Adaptic, et teknologiselskap som digitaliserer manuelle prosesser i eiendomsbransjen. Selskapet har utspring fra Kokstad og får stadig flere lokale og nasjonale eiendomsaktører på kundelisten.

Enkelt forklart samler Adaptic inn data om energi- og vannforbruk og avfall i næringsbygg. Forbruksdataene overvåkes digitalt slik at systemet automatisk oppdager energityver og andre driftsavvik. Videre kan rapporteringsbehovene digitaliseres, og man sikrer en helt rettferdig og automatisk fordeling av energikostnadene til leietakerne. Teknologien er nylig tatt i bruk i Kokstadflaten 19a og b i form av en utbedret strømmålerstruktur som samhandler med Adaptics programvare.

– I mange næringsbygg er det utfordrende å skille leietakernes strømforbruk og ofte betaler de for mye eller for lite. Nå kan vi til enhver tid dokumentere den enkeltes energiforbruk slik at alle betaler for reelt forbruk og riktig andel av felleskostnadene, forteller Thomas Taklo.

Teknologien bidrar også til å redusere leiekostnadene, ifølge Taklo.

– Nå får vi varsler ved overforbruk av energi og kan gjøre tiltak raskt, eksempelvis hvis ventilasjonsanlegget feilaktig går for fullt når det ikke er folk i byggene. Dette bidrar til lavere strømforbruk og følgelig mindre CO2-utslipp, forklarer han.

Bergensgruppen ser allerede positive effekter og både strømforbruket og nettleien er redusert med ti prosent.

Kokstadflaten 19b er et kontor/lager/logistikkbygg på 2100 kvm og har 30 parkeringsplasser. Nabobygget Kokstadflaten 19a er et totalrehabilitert kombinasjonsbygg på tre etasjer for lager, butikk og kontor. Byggene har sentral beliggenhet på Kokstad og umiddelbar nærhet til bybanestopp. Det er fortsatt noen ledige arealer for leie i byggene.

– Det er gledelig at nok en eiendomsaktør ser fordelene med vår digitaliseringsteknologi, som allerede er i bruk i flere av byggene til WCI og Odfjell Eiendom på Kokstad. Vi opplever at eiendomsaktørene her er veldig opptatt av det grønne skiftet, og at de ønsker å ligge foran på digitalisering, sier Mathias Pedersen, leder for forretningsutvikling i Adaptic.

Adaptic har hatt en bratt vekstkurve siden satsingen tok fart for fullt i 2019. Omsetningen er mangedoblet og selskapet har fått over 100 eiendomsaktører på kundelisten, blant annet Frydenbø, Zurhaar og GC Rieber. Selskapets største eier er Å Energi Invest, som investerer i grønne vekstselskaper og er landets største landbaserte energiselskap.

Aktuelt