1000 dager uten fraværsskader

18. januar 2024 | Aktuelt
Strand

Kalenderen viste 2019 sist gang Strand hadde skader som førte til fravær blant egne ansatte. Nå noterer de altså 1000 dager siden forrige fraværsskade. – Det var den beste julegaven vi kunne fått.

Det sier HMS-leder i Strand, Jim-Erik Liland. Han har jobbet med HMS i selskapet med tilhold i Kokstadflaten 29 siden 2011 og forteller at de aldri har vært bedre på HMS-arbeidet enn nå.

– Ett øyeblikks uoppmerksomhet er alt som skal til. Derfor er gode rutiner helt avgjørende for å unngå skader. Nå har vi klart det i over 1000 dager på rad, og det er vi selvsagt veldig stolte over, sier Liland.

Handler om etterlevelse
Sammen med Simon Ellingsen utgjør han kjernen i Strands HMS-team. Ellingsen begynte nylig, etter å ha jobbet ute på byggeplassen i flere år.

– Jeg har jobbet i Strand siden 2007 og i veldig mange av de årene har jeg hatt grønn hjelm og vært verneombud på byggeplassen. Jeg brenner for HMS, så derfor ble det et naturlig neste skritt for meg, sier Ellingsen.

Han forteller at Strands tilnærming til helse og sikkerhet, er at alle skal hele hjem, hver dag.

– Det har vi klart i over fire år, noe som er veldig gledelig, sier Ellingsen.

Arbeidet skjer på byggeplass
I konkrete tall betyr det at Strands 77 medarbeidere har vært på jobb i til sammen 577.500 arbeidstimer uten at noen alvorlige hendelser, som har ført til fravær, har inntruffet.

– Slike resultater kommer ikke av seg selv. Det krever kontinuerlig jobbing og terping på rutiner, sier Liland.

Både Liland og Ellingsen påpeke at det er medarbeiderne ute på byggeplassen som står for jobben.

– Vi gjør bare det vi kan for å tilrettelegge for en så sikkert og trygg arbeidsplass som mulig. Det er de som er ute på byggeplassene som hver dag etterlever og tar rutinene på alvor, sier Liland.

Hele hjem, hver dag
Selv om de nå har passert 1000 dager uten fraværskader, er det ikke snakk om å legge seg nedpå og nyte de gode resultatene.

– HMS er ferskvare. Det krever kontinuerlig jobbing, hver eneste dag gjennom hele året. Resultatene vi nå har oppnådd er det vi jobber for, men samtidig skal det veldig lite til for å slå statistikken i stykker. Vi jobber derfor hele tiden for å bli enda bedre, for å gi våre medarbeidere enda bedre verktøy og rutiner, slik at vi alle våre medarbeidere skal komme hele hjem, hver eneste dag, sier Liland.

Også lavere sykefravær
Det er ikke bare tallene for fravær av skader som har utviklet seg positivt. Også når det gjelder korttidsfraværet har utviklingen vært fin.

– For noen år siden lå korttidsfraværet i selskapet på over tre prosent. Langsiktig og målrettet arbeid, gjør at vi over tid har klart å jobbe dette betydelig ned. Første milepel var da vi kom under to prosent. Nå er vi faktisk nede på 1,5 prosent, noe vi opplever som veldig bra, sier Liland.

Legger til rette for trivsel
En viktig del av HMS- og fraværsarbeidet handler om trivsel og inkludering på arbeidsplassen. Inkludering er en sentral og viktig del av Strands verdier og noe de derfor jobber kontinuerlig med. Jevnlige allmannamøter og god informasjon om hva som skjer både i selskapet og prosjektene er viktig. Dette handler til syvende og sist om å legge til rette for trivsel på arbeidsplassen.

– Folk som kjenner hverandre godt, jobber også bedre sammen. Det bidrar til økt trivsel, samtidig som det også gir en økt grad av forpliktelse overfor hverandre, sier daglig leder i Strand Vidar Korneliussen.

– Jeg er stolt over de resultatene vi har oppnådd både når det gjelder fraværsskader og korttidssykemeldinger. Det viser at de grepene vi har tatt virker, sier Korneliussen.

På bildet: Jim-Erik Liland og Simon Ellingsen

Aktuelt